3 ways to become an animal friendly fashion consumer

Why vegan fashion? The animal industry is one of the main reasons for global climate change and pollution. The big scale industry makes it impossible to control the animal keeping, and often the animals are raised under terrible conditions in countries with bad or no animal rights laws.

Leather tanning is dirty and toxic, and is also most commonly conducted in countries with deficient laws. The people working in this industry do so under slave-like conditions, often makes under minimum wage and develop serious diseases because of the toxins they are exposed to.

There is also the ethical question regarding wearing someone’s skin or fur. The common belief that animal materials are just a bi-product from the food industry is wrong – there is more profit in animal skin than in the flesh. And don´t get me started on the horrible, never ending process of plucking living geese and rabbits. Animals are living, sentient beings with the right to their own life. They are not products! We have so many great alternatives in fashion today, and there is no excuse not to become an animal friendly fashion consumer – now. But how to begin? Don´t worry, here are my best tips on how to start your vegan fashion journey.

#1 – materials

Avoid buying animal materials. You can still shop from the same brands and stores as you are used to, but avoid anything that is made from animal materials and choose other options instead. Here are some examples of none-animal friendly materials:

  • Leather
  • Down
  • Angora
  • Silk

Go to these previous posts for more more extensive lists of non-animal friendly materials, and materials that are animal friendly.

//

Djurindustrin är idag bland de största orsakerna till klimatförändringar och miljöförstörelse. Den storskaliga industrin gör det omöjligt att kontrollera djurhållningen, och ofta föds djuren i modeindustrin upp under fruktansvärda förhållanden i länder med mycket dåliga eller helt frånvarande djurrättslagar.

Garvning av läder är mycket smutsigt och giftigt, och även detta görs oftast i länder med undermåliga lagar. Människorna som arbetar i industrin gör det under slavliknande förhållande, tjänar ofta under minimilön och utvecklar cancer och andra allvarliga sjukdomar på grund av de gifter som de dagligen utsätts för. Alla dessa är starka argument för att bli en mer medveten och djurvänlig konsument.

Men hur ska du börja? Lugn, här är mina bästa tips för att komma igång med ditt djurvänliga shoppande.

#1 – material

Undvik material från djur. Du kan fortsätta shoppa från samma märken och butiker som du brukar, men välj bort allt som är tillverkat av animaliska material och välj istället andra alternativ. Här kommer några exempel på material som inte är djurvänliga:

  • Läder
  • Dun
  • Angora
  • Silke/siden

Läs dessa tidigare inlägg för mer omfattande listor på icke djurvänliga material, och material som är djurvänliga.

 

Vegan leather boots from Beyond skin

 

#2 – small business

Shop small-scale. Smaller brands are, compared to the giants, often more ethically and environmentally aware. They are likely to have fewer suppliers and closer relationship to these, which makes it easier to control and affect the manufacturing process and the materials. Small brands also tend to be more transparent about their ways of working. There are bad examples from the big fashion brands where so called fake leather have proven to be cat- and dog skin. As consumers we have to ask ourselves: Do I trust this company? Are they in full control of their products?

//

#2 – småskaligt

Shoppa småskaligt. Mindre märken är, till skillnad från de stora jättarna, oftast mer etiskt och miljömässigt medvetna. De har troligtvis färre leverantörer och närmare kontakt med dessa, vilket gör det lättare att kontrollera och påverka tillverkningsprocessen och materialet. Små märken tenderar också att vara med transparenta kring sitt arbetssätt. Det finns dåliga exempel från de större modekedjorna där det visat sig att så kallat fejk-läder egentligen varit katt- och hundskinn. Som konsument är det viktigt att inte alltid lita på märkningen utan också fråga sig själv: Litar jag på företaget? Har de full koll på sina produkter?

 

Made to order vegan bikini from the small business Sparrow swim that I bought for my trip to Croatia

 

#3 – vegan brands

Choose animal friendly fashion brands. This is the best and most safe way to be an animal friendly consumer. There are so many great brands on the market offering fashionable products of high quality that are made with animal friendly materials and processes. I claim that as many as 8 out of 10 also has developed a great environmental and ethical way of working as well. The most common is that these brands are officially animal friendly/vegan, and there are different types of markings to prove this. The most frequently used marking is ’PETA approved vegan’. In this previous post I discuss the vegan marking more closely.

//

#3 – veganska märken

Välj djurvänliga märken. Det här är det allra bästa och säkraste sättet att vara en djurvänlig konsument. Det finns otroligt många bra märken på marknaden som erbjuder moderiktiga produkter av hög kvalitet som är tillverkade med djurvänliga material och processer. Jag påstår att så många som 8 av 10 också är mycket utvecklade i sitt miljö- och etiska arbete. Det vanligaste är att dessa märken uttalat är djurvänliga/veganska, och det finns olika typer av märkningar som också garanterar detta. Den vanligaste märkningen är ’PETA approved vegan’. I detta tidigare inlägg diskuterar jag vegansk märkning närmare.

 

Fabolous vegan watches from Hurtiglane

 

My biggest concern when I went vegan and wanted to buy animal friendly fashion was that I would be too limited and not be able to buy good looking clothes and accessories any more. I am happy to tell you that I haven´t experienced that at all. There are far more animal friendly brands then you may think, and they make fantastic, good looking, sustainable and fashionable products!

Bonus: learn where to shop vegan fashion online in this previous post.

//

Min största oro när jag blev vegan och ville börja shoppa djurvänligt mode var att jag skulle bli för begränsad och inte kunna köpa snygga kläder och accessoarer längre. Till min glädje har jag inte alls upplevt det så. Det finns många fler djurvänliga märken än du tror, och de producerar fantastiska, snygga, hållbara och moderiktiga produkter!

Bonus: lär dig mer om var du kan shoppa veganskt mode online i detta tidigare inlägg.

 

All vegan outfit that makes you stand out from the crowd. Photo by Kimothy Photografy

 

I hope this post will make your animal friendly shopping easier. Use the blog as your guide and inspiration, and don´t hesitate to reach out if you have any questions!

//

Jag hoppas att det här inlägget kommer att göra ditt djurvänliga shoppande enklare. Använd bloggen som din guide och inspiration, och tveka inte att höra av dig om du har några frågor!

 

Look good, do good, feel good.

 

 

 

 

 

You may also like

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.