My sustainable new year

In this post I want to share my thoughts on the new year ahead. 2017 has been quite tough on me. This spring I was on sick leave for a little over a month because of a burnout. Ever since I´ve been struggling with finding my place in life. Finding my way back to happiness and to my purpose. I am still not there yet (wherever “there” is), but at least I feel more at ease now, and I believe that my time will come. So far, 2018 looks bright, and I look forward to creating a sustainable new year. With sustainable I mean life in general, and fashion in particular.

However, I want to raise awareness, both for myself and others, to not put to much faith into a new year. You will still wake up January 1st to be the same person that you were on December 31. It´s about your mindset, and your expectations. I have learnt the hard way during this year not to have too high expectations on things. No matter what comes our way, we have to be able to make the best out of what we´ve got. That will be my ground rule for the new year. Don´t put unnecessary strain on yourself by creating too many musts for the new year. But, this doesn´t mean that we cannot set up goals for us to acheive, dreams to make come true, and intentions for how to live our lives. Here are my learnings from the past year, and my goals for the new one.

//

I det här inlägget vill jag dela med mig av mina tankar om det nya året. 2017 har varit ett tufft år för mig. I våras sjukskrevs jag lite över en månad för utbrändhet, och jag har sedan dess kämpat med att hitta tillbaka till lycka. Att hitta min plats i livet, och att hitta mening. Jag är fortfarande inte där ännu (var nu “där” är), men det känns i alla fall som om jag är på rätt spår. Min tid kommer. Än så länge ser 2018 ljust ut och jag ser fram emot att skapa ett hållbart nytt år. Hållbarhet generellt i livet, men framförallt i den delen som handlar om mode och kläder.

Men, jag vill dock uppmärksamma både för mig och för alla andra, att vi inte får förvänta oss för mycket från ett nytt år. Du kommer fortfarande vara samma person när du vaknar den 1a januari som du var den 31a december. Det handlar om vår inställning och våra förväntningar. Jag har lärt mig den hårda vägen under 2017 att inte ha för höga förväntningar på saker. Oavsett vad som händer så handlar det om att göra det bästa med det vi har. Det kommer att vara min grundregel under 2018. Sätt inte onödig press på dig själv genom att skapa för många nya måsten. Men, det betyder såklart inte att vi inte kan sätta upp mål att nå, drömmar att uppfylla, och intentioner om hur du vill leva ditt liv. Här är mina insikter från det gångna året och mina mål för det nya.

My learnings from 2017

 • Lower your expectations. I know this sounds cynical, but it has really helped me starting to reach happiness again. If you expect life to be perfect, to love your job every day, to have fun all the time, etc, you will get disappointed. Expect less, and everything you do get and experience will seem so much better.
 • Don´t buy clothes on impuls. I know this already, but now I really know it.
 • It´s OK not to be perfect.
 • Having a capsule wardrobe rocks!
 • Be present, every moment counts. We only get this one life.
 • There are so many awesome vegan fashion brands on the market

//

Mina insikter under 2017

 • Sänk dina förväntningar. Jag vet att det kan låta cyniskt, men det har verkligen hjälpt mig att börja hitta lycka igen. Om du förväntar dig att livet ska vara perfekt, att du ska älska att gå till jobbet varje dag, att alltid ha roligt, etc, så kommer du bli besviken. Om du förväntar dig lite mindre så kommer allt du får och är med om att verka så mycket bättre.
 • Impulsshoppa inte kläder. Egentligen vet jag det redan, men nu vet jag det verkligen.
 • Det är okej att inte vara perfekt.
 • Att ha en kapselgarderob rockar fett!
 • Var närvarande, varje stund räknas. Vi får bara det här livet en gång.
 • Det finns så många grymma djurvänliga märken på marknaden!

 

My goals for a sustainable new year 2018

 • Save money and buy what I really want. I am saving alot during 2018, especially for a once in a lifetime trip that me and my boyfriend are planning. This also means that I have to be even more careful with how I spend my money on fashion, and therefor I´ve opened up a shopping account to keep track.
 • Face my fears. I realize that I do have som fears that are limiting me to fully live my life.
 • Learn something new. I aim to be more dedicated in actually learning about things that I wish I knew. Like how to work all the little special effects on my camera.
 • Create (and stick to) a shopping list for 2018.
 • Do more yoga.

//

Mina mål för ett hållbart nytt år 2018

 • Spara pengar och bara köpa det jag verkligen vill ha. Jag behöver spara mycket pengar under 2018 eftersom jag och min pojkvän planerar att åka på en riktig drömsemester. Det innebär att jag behöver vara ännu mer försiktig med hur jag spenderar mina pengar på shopping. Därför har jag öppnat ett shoppingkonto för att hålla koll.
 • Utmana mina rädslor. Jag har insett att jag har rädslor som hindrar mig från att leva fullt ut.
 • Lära mig någonting nytt. Jag vill vara mer dedikerad till att ta reda på saker jag faktiskt vill veta, till exempel hur alla små specialeffekter på min kamera fungerar.
 • Skapa (och hålla mig till) en shoppinglista för 2018
 • Yoga mer.

För att lyckas med mitt hållbara modeår 2018 så tar jag hjälp av Facebookgruppen Sustainable Fashionistas. Där har jag och Amina från sustainableluxury.se (du läste väl hennes gästinlägg om djurvänlig lyx?) skapat tre utmaningar för att nå en mer hållbar garderob. Eftersom jag redan kör kapsel och veganskt så väljer jag Luxury. Gå med i gruppen du med för att läsa mer om utmaningarna, samt få massa pepp, inspiration och kunskap! Vi börjar med en vit månad i januari = ingen shopping!

How about you, will you set any goals for 2018? What did you learn from 2017?

//

Hur är det för dig, kommer du sätta upp mål för 2018? Vad lärde du dig under 2017?

 

I want to end this post by saying thank you. Thank you for following this blog, for reading, commenting and engaging. Thank you for doing what you can to create a better world. We can change the world through fashion! I look forward to a sustainable new year together. Is there anything you´d like me to write about? Please let me know!

//

Jag vill avsluta detta inlägg med att säga tack. Tack för att du följer den här bloggen, för att du läser, kommenterar och engagerar dig. Tack för att du gör vad du kan för att skapa en bättre värld. Vi kan förändra världen genom mode! Jag ser fram emot ett hållbart nytt år tillsammans. Är det någonting speciellt du skulle vilja att jag skriver om? Säg till!

 

Happy New Year! Gott nytt år!

 

Dress: Massimo Dutti

Bag: Hipsters for Sisters

Stockings: Swedish stockings

Earrings: Malaika

 

You may also like

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.