Spring fashion 2018 – vegan edition

New season means new styles in every store. If you´re anything like me you´re probably looking forward to looking at, touching and maybe even buying some of all these fantastic new fashion items. It is such a great way to update your closet, get inspired and stay in style. BUT – yes, there is a but – this off course comes with a cost, both for your personal economy and for the environment. So when buying new this season, make sure to think twice and make smart choices, and most important of all – make it vegan. How to do that? Keep reading to find out

  1. What´s trending this spring – my favourite picks
  2. My favourite vegan styles for the season
  3. How to stay sustainable and think slow fashion even when following trends

//

Ny säsong innebär nya stilar i alla butiker. Om du är ens lite som jag så ser du säkert mycket fram emot att titta och känna på, och kanske till och med köpa, något av alla dessa fantastiska modeplagg. Det är så roligt att uppdatera sin garderob, låta sig inspireras och hålla sig trendriktig. MEN – ja, det finns ett men – det här innebär såklart en kostnad både för din privatekonomi och för miljön. Så när du köper nytt den här säsongen, se till att tänka efter och göra smarta val, och viktigast av allt – köp veganskt. Hur ska du lösa det här? Fortsätt läsa för att få reda på

  1. Vad som är trendigt i vår – mina favoriter
  2. Mina bästa veganska tips den här säsongen
  3. Hur du kan vara hållbar och tänka slow fashion även när du följer trender

Spring fashion 2018

I´ve selected the most frequently mentioned, and my favourite, spring fashion trends this year. // Jag har valt ut de mest omnämnda, och mina favorit-vårtrender, i år.

1. Pink, red and yellow // Rosa, rött och gult

Mix and match without any boundaries! I feel that pink and red are the IT-color here, and that you should let the yellow complement the look. // Mixa och matcha utan begränsningar! Här känner jag att rosa och rött är IT-färgerna och att du kan använda gult för att komplettera looken.

Minimal waste pink top from Malaika New york
Gorgeous red from Adolfo Domingues
Cutest slingbacks from Noah
Cute and stylish from Armedangels/Thrive 
Stylish and so comfortable organic cotton sweater from Swedish brand Toba
Stylish pants from Italian vegan brand Reveye
Matt and Nat nails it with this gorgeous shoe!

2. White // Vitt

Anything white, really, and I´d love to go all monochrome! // Allting vitt egentligen, och jag skulle älska att köra helt monokromt!

Lace top to die for from People Tree/Thrive

 

Loving this off-white coat from Jan’n June
Dreaming of white boots, especially these ones from Bhava studio
Mineral white full outfit in linen/cotton blend from Filippa K

3. Belly bag // Magväska

Since I´m already loving my belly bag that I bought a year ago I am so excited about this trend. // Eftersom jag redan älskar min magväska som jag köpte för ett år sedan så är jag väldigt exalterad över denna trend.

 

 

Stylish and trendy in white from Hipsters for sisters
A beautiful red from Matt and Nat

 

The IT-color red looks so good on this textured bag from Hipsters for sisters
Hipsters for sisters in a classic and stylish black piñatex fabric

4. Trenchcoat

Feels like this is always on trend, at least it´s one of the most classic fashion item that we should all own. If you don´t already have a trenchcoat, this is the year to invest in one! // Det känns som att detta är alltid är mode, i alla fall så är det ju en av de mest klassiska plaggen vi alla borde äga. Om du inte redan har en trenchcoat är det definitivt den här säsongen du borde investera i en!

Black is a safe pick – this one from Jan’n June
Loving this cupro/viscose coat from the eco-brand Cossac
A classic beige from Filippa K

 

5. Checked // Rutigt

Stylish, clean – I just love checkes! // Trendigt, stilirent – jag bara älskar rutor!

Checked and puff sleaves – all in one from Reformation
Checked kimono from Noumenon

Such a pretty dress! Puff sleaves and a waist band, can´t go wrong. From Nois
Trendy from Tiger of Sweden

 

Staying sustainable in style

If we all go buying everything that´s on trend every season, it will have (it already has) a huge and unsustainable impact on the envitonment, people and animals. These are my best tips on how to stay trendy yet sustainable. // Om vi alla köper allt som är trendigt varje ny säsong säsong så får det (det har det redan) en stor och ohållbar påverkan på miljön, människor och djur. Det här är mina bästa tips för att kunna vara trendig och samtidigt hållbar.

1. Pick a few.

Don´t do all the trends, but go for the ones that you really like and can see yourself include in your longterm closet. // Välj några få. Kör inte på alla trender utan välj ut de som du verkligen gillar och kan se dig själv inkludera i din långsiktiga garderob.

2. Use what you have.

Probably you already own atleast one of the on-trend colors or patterns. // Använd det du redan har. Förmodligen så äger du redan i alla fall någon av de trendiga färgerna eller mönstrena.

3. Makeup.

This is such a great way to work with the trendy colors without buying a whole new closet. Bonus tip: Go for pink eyeshadow and red lipstick to check trend number 1. // Smink. Det är ett så himla bra sätt att jobba med de trendiga färgerna utan att köpa en helt ny garderob. Bonustips: Kör på rosa ögonskugga och röda läppar för att bocka av trend nummer 1.

4. Accessories.

Also a great way to create the style without all the fuss. This is also much easier to “get away with” even after the season. // Accessoarer. Ännu ett bra sätt att skapa stilen utan allt krångel. det är också lättare att “komma undan med” efter säsongen är slut.

5. Don´t go all in.

Sorry, but I just don´t think that´s a good idea. Do not go for the biggest puff sleeves in a mix of yellow and pink, for example – that will limit the usability of the item alot. Instead, go half way by buying slight smaller puffs in a more neutral color, or go for one colored items that are easier to match differently when the season ends. // Gå inte all in. Ledsen, men jag tycker verkligen inte att det är en bra idé. Välj inte de största puffärmarna i en färgmix av rosa och gult, till exempel – det kommer att begränsa användningsmöjligheterna enormt. Gå halva vägen istället, med mindre puffar i en mer neutral färg, eller välj enfärgade plagg som är lättare att matcha även efter säsongen.

6. Think multi-use. 

Buy clothes that you can use with your already existing wardrobe, and in other ways and occasions than just one. For example the belly bag from Hipsters for Sisters that can also be made into a clutch and a shoulder bag. // Tänk fleranvändning. Köp kläder som funkar med det du redan har i garderoben, och på andra sätt och vid andra tillfällen än bara ett. Ett exempel är magväskan från Hipsters for Sisters som också kan göras om till en kuvertväska eller en axelremsväska.

7. Buy from sustainable brands.

Doing this doesn´t mean that you´re off the hook and can go crazy with your shopping, but at least you´ll know that the negative impact has been minimized. Most of the items I link to above are from sustainable brands. // Köp från hållbara märken. Detta innebär inte per automatik att du kan släppa loss helt i din shopping, men du vet i alla fall att den negativa påverkan har minimerats. De flesta av produkterna jag tipsar om ovan är från hållbara märken.

 

For more inspiration you can read my post from last fall where I created a trendy style in a sustainable way.

//

För mer inspiration kan du läsa mitt inlägg från förra hösten där jag skapade en trendig stil på ett hållbart sätt. Du kan också lyssna på mitt och Aminas poddavsnitt där vi pratar om just vårens trender.

 

Follow by Email
Instagram
Facebook
Pinterest
RSS
Google+
Twitter

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.