The basics – animal friendly materials

A few months ago I posted about non-vegan materials. Let´s continue that discussion but with the focus on materials that are vegan. Some will be obviuos and some you might never have heard of before. In genereal, what can be said of vegan materials is that they are often very innovative and eco-concious. More and more options are emerging, and they are functioning and looking the same, or better, than the traditional animal materials they are replacing.

//

För några månader sedan bloggade jag om icke djurvänliga material. Låt oss fortsätta den diskussionen men med fokus på material som är djurvänliga. Vissa av dem är uppenbara och vissa har du kanske aldrig hört talas om innan. Generellt kan sägas att många av dessa veganska material är innovativa och miljövänliga. Allt fler alternativ dyker upp på marknaden, och fungerar och ser ut lika bra som, eller bättre än, de traditionella animaliska material de ersätter.

 

Animal friendly materials

Cotton – from the cotton plant.

Bamboo – retreaved from the bamboo tree, often very soft and breathable.

Linen – from the flax plant.

Rubber – retreaved from the rubber tree, often used in eg. shoe soles. Also avaliable in synthetic options.

Hemp – created from a variety of the Cannabis plant.

Modal – made from cellulose fibres, usually from beech trees. Resembles silk.

Viscose – made from cellulose fibres and compares to silk.

Tencel/Lyocell – also created from cellulose but with a more eco-friendly process than viscose.

Rayon – resembles silk and is made from cellulose fibres like wood pulp.

Cork – from the cork tree which is harvested every ninth year. Resembles leather.

Pinatex – made from pineapple leaves, compares to leather.

Muskin and Myx  – made from mushrooms and resembles suede.

Polyester – a polymer, plastic fibre that is very versatile.

Elastan/Lycra/Spandex – a very elastic synthetic polymer fibre.

Acrylic – a synthetic polymer fibre.

Nylon – a group name for synthetic polymer fibres.

//

Djurvänliga material

Bomull – kommer från bomullsplantan.

Bambu – tas fram från bambuträd.

Linne – från linplantan.

Gummi – härstammar från gummiträdet och finns ofta i t ex skosulor. Finns även som syntetiskt alternativ.

Hampa – tas fram från en variant av cannabisplantan.

Modal – görs från cellulosafiber, ofta från björk. Liknar silke/siden.

Viskos – från cellulosafiber och liknad silke/siden.

Tencel/Lyocell – tas också fram från cellulosafiber men med en mer miljövänlig metod är viskos.

Rayon – silkeliknande material från cellulosafiber.

Kork – tas från korkträd som skördas var nionde år. Liknar läder.

Pinatex – skapas från ananasblad och liknar läder.

Muskin och Myx  – efterliknar mocka och tas fram från svampfibrer.

Polyester – en polymer, plastmaterial som är väldigt mångsidigt.

Elastan/Lycra/Spandex – ett mycket elastiskt polymert material.

Acrylic – ett syntetiskt polymert fiber.

Nylon – gruppnamn för ett antal polymera fibrer.

 

As I discussed in this previous post, there is a difference between vegan-friendly and all vegan products. A material, like the ones above, can be vegan in the way that they do not contain any animal materials. But is the whole process, and the brand selling the product, guaranteed vegan?

I hope this will make your animal friendly shopping a bit easier. Take care, friends!

//

Precis som jag diskuterade i det här tidigare inlägget så är det skillnad mellan veganvänliga och helt veganska produkter. Ett material likt de ovan som inte innehåller något animaliskt är veganvänligt. Men är hela processen, och märket som säljer produkten, garanterat veganskt?

Jag hoppas att det här kommer underlätta din djurvänliga shopping. Ta hand om er mina vänner!

You may also like

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.