Vegan capsule closet

I lördags tog jag mig an en mycket spännande uppgift – nämligen att sätta ihop en kapselgarderob. Om du följer bloggen på Instagram (just do it!) så kanske du såg i mina stories hur det gick.

Låt oss börja med att definiera vad en kapselgarderob innebär: en minimalistisk, avskalad garderob med få plagg som är lätta att kombinera med varandra. Det kan få slinka en ett och annat trendigt klädesplagg, men överlag ska allt i din garderob vara såpass basic att du kan ha det året runt och genom alla typer av trender. Så, varför kapselgarderob?

 • Det är billigt – du behöver sällan köpa nya kläder.
 • Det tar lite plats.
 • Det är hållbart – fuck fast fashion! Miljön kommer tacka dig.

Några andra positiva saker med en kapselgarderob är också att du slipper det där dåliga samvetet över alla plagg som bara hänger i garderoben men som du aldrig använder. Du vet att du kommer använda alla dina kläder. Om du köper någonting nytt så vet du att du kommer använda det för plagget har redan en självklar plats i din garderob. Du blir mer kreativ med färre saker att använda, speciellt om alla plagg går att kombinera med varandra! Om du dessutom väljer att utveckla kapsel-idén lite och skapar en kapsel för varje säsong så blir det helt plötsligt som att shoppa i sin egen garderob. Varje år när du plockar fram till exempel sommarkapseln kommer du tänka “Ja just det, den här fina skjortan hade jag ju glömt att jag hade!”

Det startar med kaos… Fy tusan vad mycket kläder man har!

Mitt mål är att skapa en helt vegansk kapsel som är uppdelad i fyra säsonger: höst – september-november; vinter – december-februari; vår – mars-maj; sommar – juni-augusti. Såhär tycker jag är en bra idé att gå tillväga:

 1. Lägg fram ALLA dina kläder (räkna med kaoz)
 2. Dela upp plaggen i kategorier för att skapa dig en överblick. Toppar, byxor, kavajer, jumpsuits, klänningar osv.
 3. Börja därefter dela upp plaggen efter säsong. Känns det knepigt kan du börja med två säsonger (vinter/sommar) och sedan dela upp dem ytterligare en gång.
 4. Rensa. Vilka plagg passar inte in med de andra? Vilka plagg har du i ärlighetens namn inte använt det senaste året (ge det två år om ett år känns tufft).
 5. Gör samma sak med dina skor och ytterplagg.

Hur många plagg är rimligt att ha i sin kapsel då? De flesta som sysslar med detta brukar landa någonstans runt 30. Jag tycker att det är en rimlig siffra, när jag själv var klar så landade jag på 31 klädesplagg och 4 par skor. Blir det lite fler – ingen fara – men kom ihåg att den här tekniken ändå handlar om att begränsa dig. Jag utesluter mjukiskläder, träningskläder och underkläder ur ekvationen – och jag tror inte vi behöver diskutera närmare varför att bara äga två par trosor/kalsonger är en dålig idé.

Lyckades få med lite färg i höstkapseln i alla fall.
Ordning och reda och luftigt i garderoben!

 

De största utmaningarna med att skapa en (vegansk) kapselgarderob

Jag ser tre utmaningar med den här typen av garderob:

 1. Det här ett är jättebra tillfälle att rensa ur garderoben. Det är dock inte en ursäkt för att komma på att man “saknar” en massa kläder och måste gå och shoppa! Utmaningen blir att vara glad över det man har och använda det på ett kreativt sätt utan att tröttna på sin garderob. [Note: skänk eller sälj så mycket du kan av det som du rensar ut, hellre än att slänga!]
 2. Skor. Jag är, eller har i alla fall varit, lite för skotokig vilket har lett till att jag idag har alldeles för mycket skor, och de flesta är dessutom gjorda av djurläder. De passar liksom inte in i min vision om en helt vegansk garderob. Hur hanterar jag det här på det mesta hållbara sättet? Jag kommer göra såhär:
  1. Släng de mest slitna
  2. Skänk de jag inte använder längre
  3. Sälj resten. Om jag inte får dem sålda så kommer jag använda dem eller skänka dem.
  4. Sakta men säkert kommer jag börja byta ut alla skor mot veganska alternativ (LÄNGTAR!)
 3. Det är ju så kul att shoppa! Kommer jag aldrig få handla nya kläder igen? Mitt svar till mig själv och er andra som tänker likadant är: det är faktiskt inte ett dugg synd om oss. Och jo, du kommer få handla nya kläder – men köpen kommer vara mer genomtänkta och kvalitativa. Hur kul mode än är så får det inte komma till vilken kostnad som helst. Sätt dig själv i det större perspektivet och kom ihåg alla fördelar med en sådan här garderob.

Spontant ser jag mycket fram emot att testa det här. Det känns frigörande att inte ha så mycket saker att välja mellan! Jag kommer givetvis uppdatera här och på Instagram om hur det går. Vad tänker du, är det här något du skulle kunna prova? Eller har du redan en kapselgarderob? Jag skulle bli så glad av att höra dina tankar!

//

This Saturday I started a new exciting task – building an all vegan capsule wardrobe. If you follow the blog on Instagram (just do it!) you might have seen in my stories how it went.

Let´s start by defining what a capsule wardrobe really is: a minimalistic wardrobe with few items that are easy to combine whith one another. Every now and then a more trendy piece can be allowed to enter, but overall your wordrobe should be basic enough to last all year around and through all trends. So, why a capsule wardrobe?

 • It´s cheap – you don´t have to buy new clothes very often.
 • It takes up little space.
 • It´s sustainable – fuck fast fashion! The environment is going to thank you.

Some other positive aspects with a capsule wardrobe are that you don´t have to feel bad anymore about all those items you never use. You know that you will use all your clothes. If you buy something new you know you will use it because it will have an obvious spot in your wardrobe. You´ll be more creative when you have less to choose between, especially if all items are compatible! If you also choose to expand the capsule idea and make one capsule for each season it will be like shopping in your own closet. Every summer you´ll think “That´s right, I´d fogotten I had this beautiful shirt!”

It starts with a mess… I have so much clothes!

My goal is to create an all vegan capsule that is divided into four seasons: autumn – September-November; winter – December-February; spring – March-May; summer – June-August. This is my tip on how to get started:

 1. Take out ALL your clothes (there will be chaos).
 2. Split up all items in categories to get an overview. Tops, pants, jackets, jumpsuits, dresses, etc.
 3. Start splitting the items up by season. If it´s tricky you can start with two seasons (winter/summer) and then split each one of them one more time.
 4. Clean out. What items doesn´t go with the rest? What items have you honsestly not used in the last year (make it two years if one year feels too tuff).
 5. Do the same with your shoes and outer garments.

How many items are reasonable to have in your capsule? Most people who do this usually ends up somewhere around 30. I think that´s reasonable figure, when I was done I ended up with 31 pieces of clothing and 4 pairs of shoes. If you end up with a few more – don´t worry – but remember that this technique is meant to be limiting. I don´t include comfy clothes, activewear or underwear – I don´t think we need to discuss why owning only two pairs of panties/under pants is a bad idea.

Lots of space and everything in order!
Managed to add at least a little bit of color to the autumn capsule.

 

The three biggest challanges with creating a (vegan) capsule wardrobe

I identify three challanges with creating a capsule wardrobe:

 1. It is a great opportunity to clean out your closet. However it is not an excuse to realize that you “need” lots of new pieces and have to go shopping! The challange is to be happy for what you´ve got and use it in a creative way without getting bored with your wardrobe. [Note: give away or sell as much as you can, rather than throwing it away!]
 2. Shoes. I am, or at least I have been, crazy about shoes which has lead to me having way too many, most of which are made from animal leather. They just don´t fit into my vision of an all vegan wardrobe. So how do I handle this in the most sustainable way? I will do like this:
  1. Throw away the most worn ones.
  2. Give away the ones I don´t use anymore.
  3. Sell the rest. If I don´t get them sold I will give them away or use them.
  4. Slowly I will start replacing them with vegan options (CAN´T WAIT!)
 3. It´s so much fun shopping! Will I not be allowed to do that ever again? My answer to myself and any one else thinking this is: we really have no reason to pity ourselves. And yes, you will get to buy new clothes every now and then – it will only be more conscious and qualitative. No matter how fun fashion can be it cannot come at any cost. Put yourself in the bigger picture and remember how great this kind of wardrobe is.

I am really looking forward to try this out. It feels liberating to not have so much stuff! I will off course update my progress here and on Instagram. What are you thinking, could you do this? Or are you doing it already? I would love to hear what you think!

 

You may also like

2 Comments

 1. TACK för finfina tips! Går inte veganvägen (än?!) men har precis gjort en utrensning till capsule enligt dina tips här ovan. GRYMT! Kör väldigt mycket second hand, mer än jag trodde faktiskt. Känns gôtt!

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.